محمدرضا خانمحمدی | سیویلیکا

دکتر محمدرضا خانمحمدی

معرفی

استان
اصفهان
شهر
اصفهان

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا خانمحمدی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی اصفهان (عضو هیات علمی)