کامیار باقری نژاد | سیویلیکا

کامیار باقری نژاد

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی کامیار باقری نژاد در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • مجله پژوهشگران مهندسی عمران (مدیر اجرایی)