آقای دکتر رمضان تیموری یانسری

Dr. Ramazan ‪Teimouri Yansari

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (380631)

14
1
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

  • تيموري يانسري، رمضان، ميرزارضايي، ميترا، صادقي، مهدي، نجاراعرابي، بابک "پيش بيني زمان بقا عاري ازبيماري تهاجمي در بيماران مبتلا به سرطان پستان با به کارگيري روش هاي يادگيري ماشين نيمه نظارتي مبتني برگراف"، مجله محاسبات نرم، جلد10، شماره1، ص 48-69، بهار و تابستان 1400. (1400)

سوابق استادی