محمد شفیع دهاقین | سیویلیکا

دکتر محمد شفیع دهاقین

دانشیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

معرفی

استان
چهارمحال و بختیاری
شهر
شهرکرد

سمتهای علمی و اجرایی محمد شفیع دهاقین در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهرکرد (عضو هیات علمی)

مقالات محمد شفیع دهاقین در کنفرانس های داخلی

حل معادلات انتگرال ولترا-فردهلم با استفاده از روش هممکانی چندجملهایهای متعامد کلاسیک
سال 1395
ارائه شده در اولین همایش ملی ریاضی و آمار
حل معادلات انتگرال ولترا-فردهلم با استفاده از روش هممکانی نیوتن
سال 1395
ارائه شده در اولین همایش ملی ریاضی و آمار