خانم دکتر مینو عالمی

Dr. Minoo Alemi

Faculty of Humanities, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (379812)

12
39
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی