عزیزالله گنجی | سیویلیکا

عزیزالله گنجی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی عزیزالله گنجی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • نهمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران (رئیس کنفرانس)