آقای دکتر مهدی منصوری

Dr. mehdi mansouri

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استان اصفهان

Researcher ID: (378037)

4
1
3
10
13
3
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان
 • کارشناس رسمی دادگستری استان اصفهان
 • دبیر علمی سمینار بین المللی مدیریت کسب و کار با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مقالات بین المللی خارج از کشور

تالیفات

 • کتاب مدیریت توسعه نرم افزار (پارسیان دانش پندار) - 1399 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استان اصفهان (1401-تاکنون)
 • مشاور معاون وزیر و رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی کشور (1400-1401)
 • مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان (1399-1400)
 • رئیس اداره آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات (1397-1399)
 • مسئول واحد امنیت فناوری اطلاعات (1388-1397)
 • عضو کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان اصفهان (1400-تاکنون)
 • سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان (1400-1400)
 • عضو هیات عامل شرکت بازآفرینی شهری استان اصفهان (1399-تاکنون)
 • عضو شورای راهبری معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی (1397-1399)
 • عضو کمیته تدوین سند مدیریت و توسعه راه و شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی (1398-1399)

جوایز و افتخارات

 • دو لوح تقدیر عملکردی از وزیر راه و شهرسازی (1400)
 • لوح تقدیر عملکردی از معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری (1400)
 • لوح تقدیر عملکردی از استاندار اصفهان (1399)
 • لوح تقدیر همکاری های سازمانی از معاون استاندار و فرماندار کاشان (1399)
 • لوح تقدیر عملکردی مدیرکل پدافند غیرعامل استان اصفهان (1399)
 • لوح تقدیر فعالیت شاخص آماری از رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان (1398)
 • لوح تقدیر فعالیت فناورانه از استاندار اصفهان (1398)
 • لوح تقدیر همکاری در تدوین سالنامه آماری از معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان (1398)
 • دریافت لوح زرین ششمین جشنواره ملی دانشجویان ایران (1396)
 • لوح تقدیر از مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه وشهرسازی (1396)
 • لوح تقدیر معاون وزیر راه و شهرسازی (1396)
 • کارمند نمونه جشنواره شهید رجایی استان اصفهان (1393)
 • دریافت 7 لوح تقدیر عملکردی از مدیران کل راه و شهرسازی استان اصفهان