اسدالله خدیوی | سیویلیکا

دکتر اسدالله خدیوی

مدیریت امور پردیس های استان آذربایجان شرقی

معرفی

استان
آذربایجان شرقی
شهر
تبریز

سمتهای علمی و اجرایی اسدالله خدیوی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • چهارمین همایش ملی آموزش شیمی (رئیس کنفرانس)