سید انور اکبری | سیویلیکا

سید انور اکبری

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سید انور اکبری در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری (هیات تحریریه)