زهرا علی پور درویشی | سیویلیکا

زهرا علی پور درویشی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی زهرا علی پور درویشی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری (هیات تحریریه)