مهدی استیفایی | سیویلیکا

دکتر مهدی استیفایی

معرفی


مقالات مهدی استیفایی در کنفرانس های داخلی

تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار منطبق با اصول محیط زیستی کارکنان در سطح آموزش عالی با نقش میانجی ارتباطات سازمانی اثربخش
سال 1400
ارائه شده در هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
توسعه بازاریابی گردشگری پایدار و بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی
سال 1401
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی

مقالات مهدی استیفایی در ژورنال های داخلی

استراتژی اقیانوس آبی به عنوان انقلابی در حوزه مدیریت استراتژیک
سال 1403
ارائه شده در فصلنامه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد
تاثیر استراتژیکی ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان مورد مطالعه: مشتریان فروشگاههای لوازم برقی کرج
سال 1403
ارائه شده در فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری
کلینیک بازاریابی و تبلیغات و ارتباط آن با مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM )
سال 1403
ارائه شده در فصلنامه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد
کلینیک بازاریابی و تبلیغات و ارتباط آن با مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) مهدی استیفایی1 ، فیروزه رضایی 2 ، فاطمه ابراهیمی 3 1- دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی و بازاریابی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 2- دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق 3- دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
سال 1403