محمد کولیوند | سیویلیکا

مهندس محمد کولیوند

معرفی

استاد مدعو موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد

استان
اصفهان

مقالات محمد کولیوند در کنفرانس های داخلی

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از سایه بان سقف (سقف دوپوش)
سال 1401
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی

سوابق استادی محمد کولیوند

استاد مدعو دانشگاه پیام نور واحد تیران
1394 - 1394
استاد مدعو دانشگاه خوارزمی
1392 - 1393
استاد مدعو موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد
1390 - 1391
استاد مدعو موسسه آموزش عالی جامی
1390 - 1391

تحصیلات محمد کولیوند

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
1395

سوابق شغلی محمد کولیوند

سایر سوابق کارشناس تاسیسات
1393 - تاکنون
سایر سوابق مشاور تاسیسات
1393 - تاکنون