هدایت اله فلسفی | سیویلیکا

دکتر هدایت اله فلسفی

استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی هدایت اله فلسفی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه تحقیقات حقوقی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی هدایت اله فلسفی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهید بهشتی (عضو هیات علمی)