آقای دکتر مهدی حسن شاهیان

Dr. Mehdi Hassanshahian

استاد، گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (373180)

40
52
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی