خانم حانیه کلیدری

haniyeh kelidARI

پژوهشگر مقطع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی

Researcher ID: (373142)

1
1
2
5

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • رتبه ۲ کانون وکلای دادگستری خراسان (1401)
  • رتبه ۶۷ ارشد کشوری حقوق جزا و جرم شناسی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • دوره حقوق تجارت - موسسه اندیشه سازان داداستان (1400)
  • دوره حقوق مدنی - موسسه اندیشه سازان داداستان (1400)
  • دوره حقوق جزا و جرم شناسی - موسسه اندیشه سازان داداستان (1400)
  • دوره آیین دادرسی مدنی - موسسه اندیشه سازان داداستان (1400)
  • دوره آیین دادرسی کیفری - موسسه اندیشه سازان داداستان (1400)

سایر موارد

  • مسلط به زبان فرانسه