آقای دکتر سید حسن ثاقبی

Dr. SEYEDHASSAN SAGHEBI

کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

Researcher ID: (371725)

4
3
3

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • بازرگان و‌ عضو اتاق بازرگانی ایران و چین (1394-تاکنون)
  • عضو سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (1395-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در تدریس زبان انگلیسی دانشگاه گناباد (1389-تاکنون)