آقای دکتر پوریا معصومی

Dr. Pouria MASOUMINAJJARKOLAEI

دکتری دندانپزشکی و کارشناس ارشد اقتصاد

Researcher ID: (371492)

1
4
3
1
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو فدراسیون جهانی اختراعات

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  بررسی اپیدمیولوژیکی فاکتورهای بیماری دندانی در کودکان خردسال

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • اختراع دستگاه لاغر کننده قالبی کاغذ کربن و تحریک کننده التراسونیک A Slimming device equipped with carbonic paper mold and ultrasonic stimulator (2022)

تالیفات

 • کتاب لبخند زیبا (ارشدان) - 1400 - فارسی
 • کتاب دوستی با دندان (ارشدان) - 1400 - فارسی
 • کتاب هنر دست دندانپزشکی (ارشدان) - 1400 - فارسی
 • کتاب ابزار و تجهیزات دندانپزشکی (ارشدان) - 1400 - فارسی

تحصیلات تخصصی

 • کارشناسی ارشد اقتصاد تحلیلی روسیه2022-2024
 • کارشناسی اقتصاد بانکداری روسیه2018-2022
 • دکتری حرفه ای دندانپزشکی روسیه2016-2021

جوایز و افتخارات

 • سه دوره قهرمان جهان و آسیا