خانم راضیه رمضان زاده درآباد

Raziyeh Ramazanzadeh

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

Researcher ID: (371468)

5
1
3
23
8

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • مدیر استخر ومجموعه ورزشی جام جم اردبیل از سال ۹۸-1401
 • مدیر کلینیک ورزشی آرتام
 • رئیس کمیته ورزش درآب استان اردبیل
 • مسئول کمیته دوچرخه ثابت استان اردبیل
 • مسئول کمیته آموزش واستعدادیابی استان اردبیل
 • مسئول کمیته مربیان شنا
 • مسئول کمیته آموزش و استعدادیابی بدمینتون استان اردبیل
 • نائب دبیر انجمن علمی فیزیولوژی وزرشی دانشگاه محقق اردبیلی 1400-1401

تالیفات

 • کتاب علم تمرین در تکواندو (انتشارات گونش نگار) - 1401 - فارسی

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیریت استخر ومحموعه ورزشی جام جم اردبیل (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیریت باشگاه آرتام (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مربیگری تکواندو و آمادگی جسمانی (تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • مربی رسمی فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران - فدراسیون تکواندو (1399)
 • داوری کیوروگی تکواندو فدراسیون جمهوری اسلامی ایران - فدراسیون تکواندو (1399)
 • مربی رسمی شنا - فدراسیون شنا (0)
 • نجات غریق - فدراسیون شنا (0)
 • مربی بدمینتون - فدراسیون بدمینتون (0)
 • مربی آمادگی جسمانی - فدراسیون ورزشهای همگانی (0)
 • مربی TRX - فدراسیون ورزشهای همگانی (0)
 • مربی بندسازی - فدراسیون بدنسازی (0)
 • مربی تغذیه - کشور آلمان (0)
 • مربی بین‌المللی ورزش در آب - ورزش در آب (0)
 • مربی فانکشنال - ‍فدراسیون ورزشهای همگانی (0)
 • داور آمادگی جسمانی - فدراسیون ورزشهای همگانی (0)
 • داور تکواندو - فدراسیون تکواندو (0)
 • مربی استعدادیابی تکواندو - هیات تکواندو (0)
 • مربی استعدادیابی بدمینتون - هیات بدمینتون (0)
 • سرمربی ،مربی وسرپرست چندین مسابقات تکواندو استان - هیات تکواندو (0)
 • ممتحن آزمون کمربند فدراسیون تکواندو - فدراسیون تکواندو (0)
 • ناظر فنی مربیان فدراسیون تکواندو - فدراسیون تکواندو (0)
 • قهرمان آمادگی جسامانی - هیات ورزشهای همگانی (0)
 • قهرمان تکواندو - فدراسیون تکواندو (0)
 • بیش از ۵۰ مدرک شرکت درکارگاه استانی و کشوری - کارگاه های کشوری (0)
 • برگزار کننده چندین دوره آموزشی درسطح استانی وکشوری - کشوری و استانی (0)
 • دارای مدرک بسیج - بسیج (0)