علیرضا انصاری | سیویلیکا

دکتر علیرضا انصاری

دانشیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی

معرفی

استان
چهارمحال و بختیاری
شهر
شهرکرد

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا انصاری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهرکرد (عضو هیات علمی)

مقالات علیرضا انصاری در کنفرانس های داخلی

بررسی تاثیر نوسانات جزر و مدی با استفاده از راه حل های تحلیلی در آبخوان های ساحلی
سال 1396
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس