آقای دکتر مهرداد تقی زاده منظری

Dr. Mehrdad T. Manzari

استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369829)

19
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی