ابراهیم اسدی خشوئی | سیویلیکا

دکتر ابراهیم اسدی خشوئی

استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

معرفی

استان
چهارمحال و بختیاری
شهر
شهرکرد

سمتهای علمی و اجرایی ابراهیم اسدی خشوئی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهرکرد (عضو هیات علمی)