جواد احمدی شکوه | سیویلیکا

دکتر جواد احمدی شکوه

University of Sistan and Baluchestan

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی جواد احمدی شکوه در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات (مدیر اجرایی)