حسین قدیانی | سیویلیکا

دکتر حسین قدیانی

مسئول پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی حسین قدیانی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج (مدیر مسئول)