محمدمهدی جعفری | سیویلیکا

دکتر محمدمهدی جعفری

استاد بازنشسته دانشگاه شیراز

معرفی

استان
فارس
شهر
شیراز

سمتهای علمی و اجرایی محمدمهدی جعفری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی (هیات تحریریه)
  • دانشگاه شیراز (استاد بازنشسته)
  • فصلنامه اندیشه دینی (هیات تحریریه)