میثم یادگار | سیویلیکا

دکتر میثم یادگار

استادیار گروه برق-کنترل دانشگاه صنعتی قم

معرفی

استان
قم
شهر
قم

سمتهای علمی و اجرایی میثم یادگار در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی قم (عضو هیات علمی)