آقای دکتر محسن ابراهیمی مقدم

Dr. Mohsen Ebrahimimoghaddam

Faculty of Computer Science and Engineering, SB university, Evin Ave,Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (360553)

5
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران