علی ایمان پور | سیویلیکا

دکتر علی ایمان پور

دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی علی ایمان پور در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تربیت مدرس (عضو هیات علمی)

مقالات علی ایمان پور در کنفرانس های داخلی

ارزیابی و مقایسه عملکرد مقاطع ضعیف شده در محل مفصل پلاستیک قاب های خمشی فولادی
سال 1386
ارائه شده در سومین کنگره ملی مهندسی عمران
بررسی اثر عوامل مختلف در پاسخ زمین و مقایسه نتایج با طیف بازتاب ارایه شده در آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله (استاندارد 2800 ایران )
سال 1386
ارائه شده در سومین کنگره ملی مهندسی عمران
ارزیابی پاسخ دال بتن مسلح یک طرفه با استفاده از مدلهای ترک پخشی و ترک ترد
سال 1387
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
ارزیابی سازه معادل سازی شده با تیر برشی به روش تحلیل استاتیکی غیر خطی
سال 1387
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
بررسی نامنظمی پیچشی در ساختمانهای هرمی مطابق با الگوی بلند مرتبه سازی شهر تهران
سال 1387
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
ارزیابی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای نوع جدیدی از اتصال خمشی RBS با بکارگیری ورق موج­دار در ناحیه مفصل پلاستیک
سال 1388
ارائه شده در هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
یک روش مسیریابی جدیددرشبکه های حسگرازطریق خوشه بندی لایه ای نامساوی
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
بوزون هیگز و نرخ واپاشی h yy
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس فیزیک ایران 1393