کامران رزیانی

Kamran Razyani

کارشناسی ارشد

Researcher ID: (357011)

2
2
11
1

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس فروش شرکت charoum کره جنوبی (ایمپلنت) (1400-1401)
 • کارشناس فروش شرکت Izen کره جنوبی (1401-1402)
 • کارشناس فروش شرکت Resista ایتالیا (1402-تاکنون)
 • سابقه تدریس در معادلات دیفرانسیل (95-98)
 • سابقه تدریس در ریاضی 1 و2وریاضیات مهندسی (97-98)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر مالی (93-99)
 • سابقه کار دانشگاهی در تحقیقاتی رگ یاب (95-96)
 • سابقه کار دانشگاهی در پردازش سیگنال و تصویر (98-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در پمپ بتادین اتاق عمل (97-97)
 • سابقه کار دانشگاهی در تله مدیسن اتاق عمل (97-97)
 • سابقه کار دانشگاهی در شبیه سازی ارسال دیتا های بیمارستانی از طریق wify (97-98)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • مسول فنی مراکز توزیعی و درمانی - انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور (99)