آقای علی توحیدیان

Ali Towhidian

کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

Researcher ID: (352395)

6
4
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • پایان نامه ارزیابی ریسک اجرای پروژه های تونلی با رویکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) (دانشگاه صنعتی مالک اشتر/تهران) - 1400 - فارسی

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی ارشد پدافندغیرعامل، مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران1398-1400