رضا فلاح | سیویلیکا

رضا فلاح

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی رضا فلاح در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)