سامی ساعی

برنامه نویس

Researcher ID: (348725)

14
4
2
1

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Privacy and Security in Library RFID

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در برنامه نویس کاربردی (1381-1385)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس مسئول نرم افزار (1385-1394)
 • سابقه کار صنعتی در رئیس اداره عملیات و سامانه های سازمانی (1395-1400)
 • سابقه کار صنعتی در رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل برنامه ها (1400-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • Oracle 8i database tunning - مرکز آموزشهای IT دانشگاه تهران (1383)
 • Oracle 8i database backup and recovery - مرکز آموزشهای دانشگاه تهران

سایر موارد

 • بیش از 10 سال تجربه در مدیریت بانکهای اطلاعاتی MSSQL
 • متخصص در خصوص مدیریت بانکهای اطلاعاتی MSSQL Server (بیش از 20 سال تجربه کاری در این خصوص).
 • تجربه کار با ابزار مصور سازی Qlikview طراحی پندین داشبورد مدیریتی درون سازمانی و برون سازمانی
 • تجربه کار با Power BI و طراحی پندین داشبورد مدیریتی درون سازمانی
 • طراحی و پیاده سازی چندین سامانه نرم افزاری تجاری (سامانه مدیریت امور پیمانکاران/ سامانه مدیریت اماکن درمانی/ سامانه انبارداری شرکت های حمل و نقل/ سامانه مدیریت انرژی نیروگاه های برق/ سامانه داشبورد انرژی بازار برق/ ...