مهدی پور افشاری چنار | سیویلیکا

دکتر مهدی پور افشاری چنار

معرفی

استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد

سمتهای علمی و اجرایی مهدی پور افشاری چنار در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • سومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی (دبیر علمی)
  • دانشگاه فردوسی مشهد (عضو هیات علمی)