آقای دکتر محمدرضا فرقانی

Dr. Mohammadreza Forghani

هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (348288)

9
3
4
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب اصول برنامه نویسی به زبان C# (آفتاب خوبان،اصفهان) - 1391 - فارسی
  • کتاب اصول طراحی صفحات وب با زبان های HTML, Java Script, ASP , VB Script (انصار،نجف آباد) - 1391 - فارسی
  • کتاب اصول گرافیک کامپیوتری در زبان C (انصار،نجف آباد) - 1389 - فارسی
  • کتاب اصول معماری شبکه های کامپیوتری (انصار،نجف آباد) - 1387 - فارسی