لیلا فزونی | سیویلیکا

لیلا فزونی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی لیلا فزونی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین همایش ملی چالش های زیست پزشکی با محوریت میکروبیولوژی (دبیر علمی)