حسین امیرعبداللهیان | سیویلیکا

دکتر حسین امیرعبداللهیان

دانشیار دانشکده روابط بین الملل

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی حسین امیرعبداللهیان در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه روابط خارجی (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی حسین امیرعبداللهیان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • سی و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی (عضو کمیته علمی - هیات داوران)