افسانه رفیعی آشیانی | سیویلیکا

افسانه رفیعی آشیانی

دانش آموخته DBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی افسانه رفیعی آشیانی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • ماهنامه برندآفرین (هیات تحریریه)