سیدسهراب حسینی | سیویلیکا

سیدسهراب حسینی

معرفی


مقالات سیدسهراب حسینی در کنفرانس های داخلی

اهم فرق صوفیه و اعتقادات ایشان
سال 1401
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
الگوهای نوین طراحی درآموزش و پرورش
سال 1401
ارائه شده در چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
روایت پژوهی؛ برطرف کردن اختلال اضطراب و استرس دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم شهرستان آباده
سال 1401
ارائه شده در چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
تبیین مولفه های آموزش و پرورش دانش بنیان
سال 1401
ارائه شده در نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در آموزش و پرورش مدرن
سال 1401
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی