آقای دکتر علی سرآبادانی

Dr. Ali Sarabadani

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)گرایش تجارت الکترونیک

Researcher ID: (340995)

17
3
3
1
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب تجارت الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی (انتشارات جالیز مشهد) - 1398 - فارسی
  • کتاب هوش مصنوعی و سیستم های خبره(مطابق وزارت علوم + مباحث پیشرفته تر) (انتشارات جالیز مشهد) - 1397 - فارسی
  • کتاب شبکه های کامپیوتری (مطابق سرفصل وزارت علوم) (انتشارات آذرمیدخت قزوین) - 1397 - فارسی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) گرایش تجارت الکترونیک دانشگاه قم1400-تاکنون
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی دانشگاه شهید بهشتی1398-1400
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه قم1393-1397

سوابق شغلی و تخصصی

  • تدریس دانشگاهی در تدریس دروس ریاضیات کنکور سراسری و دانشگاهی (1393-تاکنون)