معصومه نصیری | سیویلیکا

معصومه نصیری

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی معصومه نصیری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • کنفرانس بین المللی رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری (نائب رئیس کنفرانس)