جلیل مالکی | سیویلیکا

دکتر جلیل مالکی

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی جلیل مالکی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • همایش بین المللی استانداردهای حرفه وکالت (رئیس کنفرانس)
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (عضو هیات علمی)