سیامک فیروزیان | سیویلیکا

دکتر سیامک فیروزیان

استادیار آنالیز دانشگاه پیام نور

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی سیامک فیروزیان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
  • دانشگاه پیام نور (همه مراکز) (عضو هیات علمی)