آزاد معروفی | سیویلیکا

آزاد معروفی

معرفی

استان
کردستان
شهر
سنندج

سمتهای علمی و اجرایی آزاد معروفی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت (سردبیر)

سمتهای علمی و اجرایی آزاد معروفی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (عضو هیات علمی)