امیر پورشاهرودی | سیویلیکا

دکتر امیر پورشاهرودی

استادیار دانشگاه دانشگاه فرهنگیان واحد گنبدکاووس

معرفی

استان
گلستان
شهر
گنبد کاووس

سمتهای علمی و اجرایی امیر پورشاهرودی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین همایش استانی دانشگاه فرهنگیان، تقریب مذاهب از نظر تا عمل (دبیر کنفرانس)
  • دانشگاه فرهنگیان (عضو هیات علمی)