کریم عبداللهی نژاد | سیویلیکا

دکتر کریم عبداللهی نژاد

استاد فقه دانشگاه فردوسی مشهد

معرفی

استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد

سمتهای علمی و اجرایی کریم عبداللهی نژاد در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق (سردبیر)
  • دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی کریم عبداللهی نژاد در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه فردوسی مشهد (عضو هیات علمی)