آقای دکتر مهدی میرزائی

Dr. Mehdi Mirzaei

دکتری برق قدرت

Researcher ID: (331603)

68
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب اصول طراحی کنترل کننده ولتاژ و فرکانس ریز شبکه با استفاده از انرژی باتری (انتشارات محققی اردبیل/اردبیل) - 1394 - فارسی
  • کتاب Comparing the effect of Involvement Load Hypothesis contention in Vocabulary retention across genders (انتشارات محققی اردبیل/اردبیل) - 1394 - انگلیسی
  • پایان نامه کنترل ولتاژ و فرکانس ریز شبکه با استفاده از ذخیره ساز انرژی باتری (دانشگاه آزاد اسلامی) - 1393 - فارسی