آقای دکتر حسین عقاب نشین

Dr. Hosein Oghabneshin

دانشجوی دکتری تخصصی

Researcher ID: (330196)

4
2
1
1
1

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  "Two-area power system stability analysis by frequency controller with UPFC synchronization and energy storage systems", Seventh Sense Research Group Journals, (2020), Vol 68, No 1: 14-29

سوابق استادی

  • استاد مدعو (1401-1401)

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در هنرآموز (1389-1402)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • طراحی سیستم‌های فتوولتائیک - سازمان فنی و حرفه‌ای (1396)