سجاد فردوسی | سیویلیکا

دکتر سجاد فردوسی

استادیار، گروه مدیریت و اقتصاد گردشگری، دانشکده گردشگری، دانشگاه تهران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی سجاد فردوسی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین همایش بین المللی صنعت گردشگری (دبیر اجرایی)
  • دانشگاه تهران (عضو هیات علمی)

مقالات سجاد فردوسی در کنفرانس های داخلی

نقش رنگ در گردشگرپذیری فضاهای شهری
سال 1400
ارائه شده در ششمین همایش ملی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
واکاوی مدل مفهومی سازمان همکارانه جهت کاربست در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
سال 1400
ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی

مقالات سجاد فردوسی در ژورنال های داخلی

بررسی شاخص های گردشگری دریایی در استان های ساحلی ایران
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه علوم و فناوری دریا
تبیین آسایش اقلیمی گردشگری ساحلی
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه علوم و فناوری دریا
مطالعه پتانسیل های اقلیم گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)
شناسایی مطلوب ترین نقاط جهت احداث سایت گردشگری دریایی مطالعه موردی: شهرستان تنکابن
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)
سنجش الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه‌داری (مورد مطالعه: شهر کرج و روستاهای پیرامونی)
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه مطالعات شهری
شاخص های فرهنگی موثر در خلاقیت شهری (مطالعه موردی: استان سمنان)
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی
تبیین نقش بوم گردی در توسعه جوامع روستایی (مورد مطالعه: روستای افین)
سال 1400
ارائه شده در دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی
تعیین ظرفیت تحمل فیزیکی- اکولوژیکی گردشگری ساحلی و تاثیرپذیری آن از میزان رضایت مندی گردشگران (مطالعه موردی: بندر گز)
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
تعیین ظرفیت تحمل اجتماعی گردشگران ساحلی (مطالعه موردی: بندر گز)
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
بررسی عوامل موثر بر وفاداری و ماندگاری گردشگران در هتل ها (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر مشهد)
سال 1398
ارائه شده در دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری
شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء مقصدهای گردشگری روستایی (مطالعه موردی: استان لرستان)
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
بررسی اثرات گردشگری در مناطق حفاظت شده (مورد مطالعه: منطقه حفاظت شده شاسکوه خراسان جنوبی)
سال 1400
ارائه شده در مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای
تحلیلی بر ریسک ها و مخاطرات مقاصدگردشگری، مطالعه موردی: بندرانزلی
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری
تبیین تاثیر خودکارامدی کارآفرینی و قابلیت نوآوری بر عملکرد کسب و کارهای گردشگری (مورد مطالعه: شهر تبریز)
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری
تدوین مدل مفهومی کارآفرینی همکارانه در حوزه گردشگری
سال 1402
ارائه شده در دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی
رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه داری
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری
تبیین اثرات رضایتمندی گردشگران در بازاریابی گردشگری دریایی (مورد مطالعه: نواحی ساحلی استان گلستان)
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای