خدیجه علی آبادی | سیویلیکا

دکتر خدیجه علی آبادی

Associate professor in Allameh Tabataba’i University

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی خدیجه علی آبادی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله نوآوری های آموزش از راه دور ایران (سردبیر)

سمتهای علمی و اجرایی خدیجه علی آبادی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علامه طباطبائی (عضو هیات علمی)