آقای مهندس محمد طارمی

Engineer mohamad taremi

نویسنده و پژوهشگر مدیریت شهری و کارشناس ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

Researcher ID: (329027)

4
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • مدیر مسئول همیاران حقوق شهروندی

تحصیلات تخصصی