خانم زهرا اسحقی

zahra shaghi

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد ادبیات دانشگاه شاهد تهران

Researcher ID: (327381)

19
5
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

جوایز و افتخارات

  • داوری مقالات چهارمین همایش از نگاه معلم (1401)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • مدرس کارگاه آینده پژوهی - دانشگاه هرمزگان (1401)